Placeholder

Short Story

Bạn có thể làm Toeic test của Starter miễn phí, có giải thích đáp án chi tiết luôn, mọi người hãy vào làm thử xem https://giasutoeic.com/de-thi-toeic/. Miễn phí thì có 2 đề thôi, nên được miếng nào hay miếng đó 😝

Làm bài thi TOEIC; bài thi thử TOEIC; đề thi TOEIC, TOEIC test tại nhà mà không cần đến trung tâm

byNguyen Tu

  • Rp3,00

    Funding Goal
  • Rp0,00

    Funds Raised
  • 0

    Days to go
Raised Percent :
0%
Minimum amount is Rp Maximum amount is Rp

Nguyen Tu

23 Campaigns | 0 Loved campaigns

See full bio.

About the campaign creator

×
Nguyen Tu
23 Campaigns | 0 Loved campaigns

Contact Info

Social Link

Mình thấy tình trạng chung của các sách luyện đề thi TOEIC là dò đáp án chấm điểm quá mất thời gian và đặc biệt là mình không hiểu vì sao phải chọn đáp án này mà không chọn đáp án khác. TOEIC full tests tới 200 câu hỏi lận, nên vụ dò đáp án này cực kỳ tốn thời gian, còn chưa kể có thể dò nhầm nữa.

Mình tìm thấy có một trang web đã giải quyết trở ngại lớn này đó là trang web giasutoeic.com. Mỗi câu hỏi trong TOEIC Tests đều được dịch câu hỏi, dịch các lựa chọn A B C D, và quan trọng nhất là giải thích cụ thể lý do vì sao chọn đáp án đó.

Nhờ mấy phần dịch và giải thích cặn kẽ này mà mình sẽ hiểu được lý do câu hỏi này phải chọn đáp án A chứ không chọn B. Mình thấy trang web này cuối cùng cũng đã giải quyết được vấn đề đau đầu này của rất nhiều người luyện thi Toeic.

Ví dụ trên web:
I _____ a lot of him lately. I know he is still as athletic as he used to be.
A. see
B. will see
C. have seen
D. had seen

ĐÁP ÁN:
I _____ a lot of him lately. I know he is still as athletic as he used to be. –> Gần đây tôi thường thấy anh ấy. Tôi biết anh ấy vẫn còn rất cường tráng như xưa.
A. see –> thấy, nhìn (động từ nguyên mẫu bare inf)
B. will see –> (động từ dạng WILL + BARE INF)
C. have seen –> (động từ dạng HAVE V_ED/3)
D. had seen –> (động từ dạng HAD V_ED/3)
Ta nhìn 4 phương án sẽ thấy ý câu này muốn hỏi cách dùng thì động từ. Ta thấy câu có trạng từ LATELY (gần đây) là dấu hiệu của thì hiện tại hoàn thành -> chọn “have seen”.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Làm bài thi TOEIC; bài thi thử TOEIC; đề thi TOEIC, TOEIC test tại nhà mà không cần đến trung tâm”

Your email address will not be published. Required fields are marked *